Peter van der Gulden

In den beginne...


Beeldverslag van een ontwerpproces waarin een grafisch dessin gaandeweg steeds meer gaat lijken op een gekalligrafeerde tekst.