Peter van der Gulden

In den beginne...


Beeldverslag van een ontwerpproces waarin een grafisch dessin gaandeweg steeds meer gaat lijken op een gekalligrafeerde tekst.
In den beginne...: 3. Gehalveerde zwarte cirkels, bovenste helft

3. Gehalveerde zwarte cirkels, bovenste helft

2016

Dit project begon met de vraag of ik met behulp van PHP (de programmeertaal achter veel dynamische websites) vectorafbeeldingen zou kunnen ‘programmeren’.

SVG (Scalable Vector Graphics) bleek daartoe een geschikte tussenstap. Met PHP kan ik SVG-bestanden schrijven die ik kan openen in zowel moderne browsers als door vectorgeörienteerde teken- programma’s als Inkscape, CorelDRAW en Adobe Illustrator.

Als bronmateriaal voor mijn PHP script koos ik de beginregels van het bijbelboek Genesis. De letters definieerde ik als cirkels met aflopende doorsnedes: A=26, B=25 tot en met Z=1.