16 C 18 21 22 B D C M É T R O P O L E plan de la ville (1 : 350) © 2016 Przewalski ontwerpers
MÉTROPOLE
“He that knows one of their towns knows them all, they are so like one another, except where the situation makes some difference.”
Thomas More (1478-1535), Utopia (1516)

openbare instellingen
BMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
COpenbaar Ministerie Parket West

bijzondere bomen
CSophora japonica, 1870
DFraxinus americana, 1881

beroemde inwoners
16Woonhuis Francis Mangel (1760–1805), jurist
18Woonhuis Froim Kuranda (1862–1916), rechtsgeleerde
21Ouderlijk huis Abdülaziz Ata (1737–1835), taalhervormer
22Woonhuis Desire Dumont (1796–1849), jongleur


Métropole: door toevalsgetallen gedefinieerde data die met Scalable Vector Graphics (SVG) zichtbaar wordt als deelplattegrond van een imaginaire metropool.