peter@vandergulden.nl
?
Mondriaans schilderijen vertoonen grijze plekken doorsneden door grillige rhythmische lijnen. Een van zijn legkaarten noemt hij ‘arbres’. Zou het nu niet veel karakteristieker geweest zijn als men in den catalogus had gelezen ‘Brmoplvrem’?